Actievoorwaarden

Tijdens onze acties kun je kans maken op leuke goodies, merch en games. De actievoorwaarden vind je hieronder. Lees ze goed door, dan is het helder waar jij aan toe bent ;) Deze actievoorwaarden blijven zichtbaar, ook na afloop van de actieperiode. 

 

Algemene actievoorwaarden

 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) en/of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 • De deelnemer is verplicht om ons te voorzien van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Gamecardsdirect kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit om eerlijke spelerskansen te waarborgen.
 • De winnaars kunnen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Gamecardsdirect zal in dat geval een nieuwe winnaar uitkiezen.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Gamecardsdirect of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Gamecardsdirect niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 • Gamecardsdirect is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Gamecardsdirect kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten. 10 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Gamecardsdirect mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Gamecardsdirect gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Gamecardsdirect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • Gamecardsdirect is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • Gamecardsdirect is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 • Gamecardsdirect is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Gamecardsdirect is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen als zij dit nodig acht, zonder dat Gamecardsdirect daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Gamecardsdirect op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kun je gebruik maken van Gamecardsdirect klantenservice contactpunten. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Gamecardsdirect zal zo spoedig mogelijk reageren.